Naše Základní škola Karla Vokáče se nachází v pohoří Brdy v malebné obci Strašice. Škola je spádová, navštěvují ji žáci z obcí Strašice,Těně, Cheznovice a Dobřív. Škola je úplná s prvním až devátým postupným ročníkem. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 299 žáků. Součástí školy je jídelna s možností zakoupení svačin a obědů. Děti mají příležitost navštěvovat v ranních i odpoledních hodinách mimo vyučování dvě oddělení školní družiny.
Součástí školy je prostorná tělocvična vybavená dostatečným množstvím nářadí a náčiní. Škola má nové víceúčelové hříště, které slouží k využití pro sportovní hry – basketbal, volejbal, malá kopaná, házená, florbal a tenis. Škola využívá také fotbalové hřiště Spartaku Strašice s doskočištěm. V okolí školy jsou dobré terénní podmínky pro výuku Tv, tělovýchovné a poznávací vycházky a výlety. 
Škola je vybavena dílnou pro praktické činnosti a využívá také vlastní pozemky se skleníkem k pěstování a ošetřování plodin a rostlin.

Číst dál

Pro naše předškoláčky  je připraven projekt pod názvem „Vítáme Vás v naší školičce“. Začínáme 28. 5. 2012 od 12.30 – 14.00. Dále se uvidíme každý týden v daných termínech 

 Děti se zapojí do jednotlivých dílniček – jazykové, matematické, tvořivé, výtvarné, tělovýchovné a do oddělení družiny.
Seznámí se zábavnou formou s matematikou, českým jazykem, zacvičí si v tělocvičně, vytvoří malé umělecké dílko a zahrají ve školní družině. Hlavním cílem daného projektu je poznat „velkou školu.“, usnadnit budoucím prvňáčkům adaptaci na novou roli- školáka.
Na závěr projektu budou pozváni dne 18.6. od 15.30 nejenom děti , ale i rodiče, kteří budou informováni o potřebných pomůckách do I.třídy.
                                    
 
                                                   Kebrlová Monika, vyučující I.st.