Ve dnech 24. - 26. října 2017 proběhlo v šumavském hotelu Čertův mlýn školení části pedagogického sboru v oblasti inkluzivního vzdělávání. Školení proběhlo v rámci projektu "Cesty k inkluzi!" a zúčastnili se ho také pedagogové ze ZŠ Hrádek a ZŠ Jižní předměstí v Rokycanech. 

Teoretické i praktické části vzdělávacích kurzů vedli lektoři z Pedagogické fakulty ZČU Plzeň:

Lektorem kurzu "Specifika práce s heterogenní skupinou žáků na ZŠ" byl pan Mgr. Michal Dubec, který velmi profesionálně zasvětil přítomné do tajů a úskalí verbální i nonverbální komunikace. Kurz "Zvládání problémového chování žáků" vedla paní PhDr. Alena Szachtová a kurz s názvem "Práce s kulturní diverzitou" měly na starost paní PhDr. Markéta Zachová a Mgr. Michaela Pešková. Přítomní viagra pas cher se seznámili s nejnovějšími trendy inkluzivního vzdělávání a odborníci jim poskytli mnoho užitečných rad, jak pracovat s různými dětmi a situacemi ve třídě. Značná pozornost byla rovněž věnována práci s dětmi - cizinci. Veškeré tyto cenné poznatky pedagogové jistě uplatní ve své práci s dětmi. Školení bude pokračovat i v příštím roce.