Naše Základní škola Karla Vokáče se nachází v pohoří Brdy v malebné obci Strašice. Škola je spádová, navštěvují ji žáci z obcí Strašice,Těně, Cheznovice a Dobřív. Škola je úplná s prvním až devátým postupným ročníkem. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 299 žáků. Součástí školy je jídelna s možností zakoupení svačin a obědů. Děti mají příležitost navštěvovat v ranních i odpoledních hodinách mimo vyučování dvě oddělení školní družiny.
Součástí školy je prostorná tělocvična vybavená dostatečným množstvím nářadí a náčiní. Škola má nové víceúčelové hříště, které slouží k využití pro sportovní hry – basketbal, volejbal, malá kopaná, házená, florbal a tenis. Škola využívá také fotbalové hřiště Spartaku Strašice s doskočištěm. V okolí školy jsou dobré terénní podmínky pro výuku Tv, tělovýchovné a poznávací vycházky a výlety. 
Škola je vybavena dílnou pro praktické činnosti a využívá také vlastní pozemky se skleníkem k pěstování a ošetřování plodin a rostlin.

Číst dál

V pondělí dne 2.9. uvítali učitelé své žáky ve třídách v novém školním roce 2019/2020. Velkou událostí byl vstup do školy zvláště pro nejmladší školáky, jimž byla věnována největší pozornost. Do lavic v první třídě letos usedlo 27 žáčků.

Prvňáčci se svými rodiči a blízkými se shromáždili ve společenské místnosti, kde byli uvítáni krátkým pěveckým vystoupením svých starších spolužáků pod vedením paní učitelky Mgr.Pavly Hrazdilové. Pan ředitel školy Mgr. Martin Straka popřál dětem hodně úspěchů v následujících letech strávených v základní škole. K přání se též připojili zástupci Obecního úřadu ve Strašicích pan starosta obce Jiří Hahner a paní Ing. Zdeňka Lazebníková, kteří předali dětem malou pozornost. Paní třídní učitelka Mgr. Irena Mitterbachová si pak odvedla dychtivé prvňáčky do jejich třídy, ve které na ně čekalo malé překvapení a kde společně stráví svůj první důležitý rok školní docházky.

Mgr. Irena Mitterbachová