Projekt „Rozumíme penězům“

 

     V měsíci dubnu ve dvou projektových dnech, 22. a 25.4., pokračoval na naší škole projekt rozšiřující finanční gramotnost našich žáků. Žáci sedmého ročníku řešili ve svých fiktivních rodinách nákup auta, které daná rodina nutně potřebovala. Dále se pak seznamovali se světem peněz, s českou i zahraniční měnou, s platebními kartami a dalšími finančními produkty. Žáci osmého ročníku měli téma náročnější – každá rodina získala mimořádnou finanční částku, o které společně musela rozhodnout, jakým způsobem tyto peníze budou rozumně investovat. V dalším tématu se žáci seznámili s různými druhy smluv a na co si mají dát zvlášť pozor při podepisování například pracovní, cestovní nebo kupní smlouvy.

     Na závěr dvoudenního projektu žáci prezentovali před porotou a svými spolužáky, co se za dva dny naučili. Většina žáků se s daným tématem vyrovnala výborně.

                                                                                  Mgr. Zdeňka Drahokoupilová