V měsících březnu a dubnu pokračovali žáci 7.A, 7.B a 8.A ve dvou projektových dnech v projektu „Rozumíme penězům“. Tentokrát ve skupinách – modelových domácnostech – které si založili již na začátku projektu, sedmáci zažívali a řešili dvě konkrétní situace:zvyšující se náklady na bydlení a nové bydlení.

Prostřednictvím tématu „Náklady na bydlení“ si žáci znovu připomenuli jednotlivé položky rozpočtu domácnosti a z nich především ty, které se nějak dotýkají nákladů na bydlení. Získali informace o zvýšení těchto nákladů – jednalo se o zdražení poplatků za vodu, elektrickou energii pro domácnost a plyn. Jejich úkolem bylo propočítat dopad tohoto zdražení do rozpočtu svých modelových domácností. Na základě těchto přesných výpočtů pak domácnosti volily způsob řešení této situace a navrhly odpovídající konkrétní úsporná opatření. Žákům se nabídlo např. přehodnotit některé zvyky a chování, prověřit efektivitu domácích spotřebičů, přemýšlet o možnostech investovat do řešení, která by přinesla dlouhodobé úspory nákladů na bydlení. Také se seznámili s různými finančními možnostmi při pořizování nového bydlení. Osmáci se věnovali otázkám spoření, investic a smluv. Záměrem bylo, aby žáci pochopili význam, možnosti, výhody a nevýhody úspor, seznámili se s principem investování, vyzkoušeli si rozhodování o volných finančních prostředcích, pochopili význam osobního rozpočtu, orientovali se v informačních zdrojích a navrhovali odpovědná finanční rozhodování. Také se seznámili s různými druhy smluv, jejich náležitostmi i úskalími.

     Na závěr dvou projektových dnů museli žáci svoje závěry ve stanovených tématech prezentovat před všemi žáky a porotou. Svoji prezentaci doplňovali výtvarnými projevy, slogany, básněmi a scénkami. Následovalo vyhodnocení a drobné odměny pro vítěznou „rodinu“. Žáci si jistě takto získané poznatky přenesou i do svého skutečného života.

Mgr. Zdeňka Drahokoupilová