Projekt „Rozumíme penězům“

       Také letos se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili projektu finanční gramotnosti s názvem “ Rozumíme penězům.“ V tomto školním roce projekt probíhal ve dnech 13. a 18. listopadu.Žáci byli rozděleni do modelových rodin amuseli se vypořádat s následujícími tématy:

7.A – Hospodaření domácnosti, Dovolená

8.A – Zodpovědné zadlužování, Výhodné nakupování

     V rodinách děti teoreticky i prakticky řešily různéproblémy, které se mohou vyskytnout při hospodařenís penězi a při sestavování rozpočtu.

Sedmáci se projektu účastnili poprvé, proto si nejprve museli vytvořit modelové rodiny a jejich rozpočet. Hlavním úkolem bylo ohlídat si rovnováhu příjmů a výdajů a ještě ušetřit na dovolenou. Žáci 8. tříd přemýšleli nad tím, jak se zodpovědně a bez rizik zadlužit a jak je možno výhodně nakupovat.

     Získané poznatky musely jednotlivé rodiny přednést před porotou, která hodnotila kromě finančních dovedností také úroveň jazykového vyjadřování, zpracování prezentace a celkový dojem. Nejúspěšnější rodiny z každé třídy byly odměněny drobnými dárky. Žáci se tak na konkrétních příkladech učili odpovědně finančně rozhodovat, logicky argumentovat, orientovat se v informačních zdrojích a spolupracovat ve skupině.

Mgr. Marcela Paulová