Projekt  “Rozumíme penězům”

 

     Žáci sedmého ročníku se ve dnech 12. a 20. dubna zúčastnili dalšího pokračování projektu rozvoje finanční gramotnosti žáků s názvem “Rozumíme penězům”. Ve dvou projektových dnech se jednotlivé rodiny zabývaly tématy “Náklady na bydlení” a “Nové bydlení”.

 

      Modelové rodiny musely do svých rodinných rozpočtů podrobně rozúčtovat nezbytné měsíční náklady na bydlení, např. platby za nájem, elektřinu, teplo atd... Uvědomily si tak nutnost pečlivé skladby rodinného rozpočtu a nutnost zodpovědného zacházení s penězi. Důvodem, proč měnit bydlení,mohla být např. změna zaměstnání jednoho nebo obou rodičů, potřeba většího bytu v souvislosti s věkem dětí,uspokojení osobních koníčků spojených s bydlením na venkově/ve městě, potřeba snížit náklady na bydlení apod...

Tato lekce rovněž přivedla žáky k poznání nových finančních produktů, především hypotečního úvěru, stavebníhospoření a spotřebitelského úvěru, žáci se seznámili s přednostmi i riziky různých finančních produktů a služeb.

     Řešení finanční situacespojené s bydlením s sebou často přináší nejen aktuální změny v rozpočtu, ale i změny, které se odrazív hospodaření domácnosti teprve později. Týká se např. změny energií, nájmu, dopravní dostupnosti, množstvíodběru vody apod. Tyto změny mohou v budoucnu přinést navýšení příjmů nebo naopak zvýšení výdajů.

K zodpovědnému finančnímu rozhodování patří tedy i dovednost nahlížet dlouhodobé dopady do rozpočtu,počítat s nimi a zařídit se podle nich.

     Všechny rodiny před porotou zdařile prezentovaly výsledky své práce, nejlépe si vedla rodina Úžasňákova.

 

Mgr. Olga Škardová