Projekt „Rozumíme penězům“

     Také letos se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili projektu finanční gramotnosti s názvem „Rozumíme penězům.“ Projekt probíhal ve dnech 8. a 14. listopadu.
Žáci byli jako vždy rozděleni do modelových rodin a museli se vypořádat s následujícími tématy:
7.A – Hospodaření domácnosti, Dovolená
8.A – Zodpovědné zadlužování, Výhodné nakupování

     V rodinách děti teoreticky i prakticky řešily různé problémy, které se mohou vyskytnout při hospodaření s penězi a při sestavování rozpočtu.
   Sedmáci se projektu účastnili poprvé, proto si nejprve museli vytvořit modelové rodiny a jejich rozpočet. Hlavním úkolem bylo ohlídat si rovnováhu příjmů a výdajů a ještě ušetřit na dovolenou. Žáci 8. tříd přemýšleli nad tím, jak se zodpovědně a bez rizik zadlužit a jak je možno výhodně nakupovat.
     Získané poznatky musely jednotlivé rodiny přednést před porotou, která hodnotila kromě finančních dovedností také úroveň jazykového vyjadřování, zpracování prezentace a celkový dojem. Nejúspěšnější rodiny z každé třídy byly odměněny drobnými dárky. Ze 7.A to byla rodina Pacovských (K. Urxová, Š. Košťál, L. Anděl, V. Kratochvíl a K. Gaherová), z 8.A byla nejúspěšnější rodina Faillova (M. Červenková, B. Holzäpflová, A. Lán, M. Culková, V. Duchek a V. Mocová). Žáci se tak na konkrétních příkladech učili odpovědně finančně rozhodovat, logicky argumentovat, orientovat se v informačních zdrojích a spolupracovat ve skupině. 

   V průběhu projektu se dne 9. listopadu žáci obou tříd zúčastnili semináře finanční gramotnosti s názvem “Peníze pod kontrolou”, který uspořádala Diakonie Západ Rokycany - Poradna pro občany v nesnázích.
                               

                                                                              Mgr. Olga Škardová