V měsíci dubnu ve dvou projektových dnech, 27. a 29.4., pokračoval na naší škole projekt rozšiřující finanční gramotnost našich žáků s názvem “Rozumíme penězům”. Žáci sedmého ročníku řešili ve svých fiktivních rodinách nákup auta, které daná rodina nutně potřebovala. Dále se pak seznamovali se světem peněz, s českou i zahraniční měnou, s platebními kartami a dalšími finančními produkty. Žáci osmého ročníku měli téma náročnější – Spoření, investice a smlouvy. 

Každá rodina získala mimořádnou finanční částku, o které společně musela rozhodnout, jakým způsobem tyto peníze budou rozumně investovat. V dalším tématu se žáci seznámili s různými druhy smluv a na co si mají dát zvlášť pozor při podepisování například pracovní, cestovní nebo kupní smlouvy.

     Na závěr dvoudenního projektu žáci prezentovali před porotou a svými spolužáky, co se za dva dny naučili. Většina žáků se s daným tématem vyrovnala výborně. Nejlépe si vedla v 7.A rodina Kytičkova ve složení: Verča Titlová, Matouš Andrlík, Pepa Štochl, Justýna Rosívalová. Ze třídy 8.A zvítězila rodina Faitova ve složení: Miluška Červenková, Verča Mocová, Markéta Culková, Adam Lán a Vašek Duchek.

 Mgr. Olga Škardová