V úterý dne 2. května žáci sedmé třídy dokončili letošní předepsaná témata projektu finanční gramotnosti "Rozumíme penězům". Tentokráte znělo zadání: "Náklady na bydlení a Nové bydlení".

Prostřednictvím tématu „Náklady na bydlení“ si žáci znovu připomenuli jednotlivé položky rozpočtu domácnosti a z nich především ty, které se nějak dotýkají nákladů na bydlení. Získali informace o zvýšení těchto nákladů – jednalo se o zdražení poplatků za vodu, elektrickou energii pro domácnost a plyn. Jejich úkolem bylo propočítat dopad tohoto zdražení do rozpočtu svých modelových domácností. Na základě těchto přesných výpočtů pak domácnosti volily způsob řešení této situace a navrhly odpovídající konkrétní úsporná opatření. Žákům se nabídlo např. přehodnotit některé zvyky a chování, prověřit efektivitu domácích spotřebičů či přemýšlet o možnostech investovat do řešení, která by přinesla dlouhodobé úspory nákladů na bydlení. Také se seznámili s různými finančními možnostmi např. při pořizování nového bydlení, rekonstrukci domu či koupi chaty.

Nejúspěšněji výsledky své práce prezentovala před porotou rodina Horákova ve složení: Petr Hynek, Gabriel Glazer, Adam Šalena a Mirka Sazimová. Druzí byli Kropáčkovi a třetí Škopkovi.

Mgr. Olga Škardová