Ve čtvrtek a v pátek dne 15. a 16. listopadu prošly obě osmé třídy školením finanční gramotnosti s názvem
"Škola zodpovědného spotřebitele". Lektorkou byla paní Ing. Anna Valešová, ředitelka ZŠ Hrádek u Rokycan.
Děti se s pomocí různých informačních materiálů, prezentací a videí učily orientaci v následujících oblastech finanční gramotnosti:
  • Nákup zboží – zásady bezpečného nakupování
  • Informace – které informace je prodávající povinen poskytovat
  • Práva spotřebitele – rozdíly v právech spotřebitele při nákupu zboží v kamenných obchodech a na internetu
  • Smlouvy – druh smluv, odstoupení od smlouvy, rizika spojená se smlouvami
  • Odpovědnost za vady při převzetí výrobku
  • Rizika při nákupu zboží
  • Reklamace – kde a jak můžeme uplatňovat reklamaci, na co máme nárok.

Formou skupinové práce děti řešily různé modelové situace, své nápady a řešení poté prezentovaly, obhajovaly a rozebíraly. S touto prací děti již měly zkušenost z předchozích let, kdy se jednotlivé třídy účastnily projektu finanční gramotnosti s názvem "Rozumíme penězům".  Tato projektová výuka děti velmi zaujala a rozšířila jejich znalosti ze světa financí a hospodaření.

M. Paulová