Ve dnech 31. ledna - 1. února se deset pedagogů strašické školy zúčastnilo poslední části školení v rámci projektu "Cesty k inkluzi", na kterém naše škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni a dalšími školami okresu (Rokycany, Hrádek).
Školení se opět konalo v malebných prostorách "Selského dvora" v obci Biskoupky.
Lektorkou byla jako minule paní PhDr. J. Nováková, Ph.D. z katedry českého jazyka, která přítomné seznámila s nejnovějšími metodami rozvoje čtenářské gramotnosti na druhém stupni.