Ve čtvrtek dne 21. února proběhlo na ZŠ školení matematické gramotnosti pro učitele obou stupňů. Lektorkou byla ředitelka ZŠ Dobřív paní Mgr. Renata Balejová, která přítomné seznámila s nejnovějšími trendy ve výuce matematiky. Součástí školení byla i praktická část, ve které si učitelé mohli vyzkoušet různé moderní vyučovací metody. Toto školení bylo velmi přínosné a bude pokračovat další čtvrtek dne 28. února.
Mgr. Marcela Paulová