V pátek dne 2. února se pedagogický sbor zúčastnil dalšího školení, tentokrát s názvem "Tvořivost, logika a úkoly pro nadané". Lektorkou byla paní Mgr. Alena Vávrová z Prahy, učitelka matematiky a fyziky, která je též úspěšnou autorkou moderních výukových metod. 

 

Učitelé si vyslechli teoretický výklad o práci s nadanými dětmi a poté si mohli sami vyzkoušet různé druhy her na rozvoj tvořivosti v různých oblastech - např. matematickou hru ABAKU, dále hru pro rozvoj slovní zásoby s názvem "Slovní jízda", různé druhy karetních logických her a také logické hry na internetu (logic.game, plasteline.net).

Paní lektorka s sebou přivezla kromě zajímavé prezentace také různé metodické materiály k jednotlivým hrám a nejnovější odbornou literaturu k rozvojí nadaných žáků, např. enigmatické hádanky od společnosti MENSA, matematické pohádky atd...

Školení bylo pro pedagogický sbor velmi přínosné.

Mgr. Marcela Paulová