Ve čtvrtek dne 29. března proběhlo na škole jednodenní školení pro pedagogy s názvem "Metody rozvoje čtenářské gramotnosti napříč vzdělávacími předměty". Přednášející byla paní Mgr. Jana Pluhařová, učitelka ZŠ ve Staňkově a lektorka kurzů kritického myšlení a čtení, která v této oblasti školí své kolegy.

Podílí se dále coby členka organizace Nová škola, o.p.s., na zavádění inkluzivního vzdělávání do škol a také se věnuje problematice čtenářských klubů a dílen. 

Učitelé se seznámili s nejnovějšími metodami a formami práce v oblasti čtenářské gramotnosti, také si je mohli v rolích dětí sami na sobě vyzkoušet. Celé školení se neslo v tvořivém a spolupracujícím duchu a učitelé si z něj odnesli mnoho nápadů pro svoji práci. Další část školení proběhne dne 7. května.
 
Mgr. M. Paulová