Ve čtvrtek dne 26. dubna od čtyř hodin proběhnou na škole třídní schůzky. Pro rodiče bude možnost konzultace s panem psychologem PhDr. Václavem Holečkem, Ph.D. z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Pan psycholog bude v rámci projektu "Cesty k inkluzi" k dispozici rodičům ve školní kuchyňce v přízemí u šaten 2. stupně od 16.15 do 17.30 hodin, kde budou probíhat jednotlivé konzultace dle potřeb rodičů. Ti se mohou zeptat na cokoli ohledně výchovy a vzdělávání svých dětí.