V pondělí dne 7. května proběhla druhá část školení pedagogů na téma "Metody rozvoje čtenářské gramotnosti napříč vzdělávacími předměty". Přednášející byla opět paní Mgr. Jana Pluhařová, učitelka ZŠ ve Staňkově a lektorka kurzů kritického myšlení a čtení, která v této oblasti školí své kolegy. 

Učitelé se opět seznámili s novými metodami kritického čtení, skupinové i individuální práce a v rolích žáků si vyzkoušeli mnohé moderní metody práce s odborným textem. Důraz byl kladen na porozumění informacím a jejich interpretaci a rovněž na týmovou spolupráci. Závěrem učitelé vyplnili dotazník ohledně spokojenosti se školením - dotazníky převzala pracovnice NIDV Plzeň paní Mgr. L. Holacká. Školení bylo pro učitele ve všech směrech zajímavé a velmi přínosné.

 
M. Paulová