Ve dnech 23. - 25. října se deset pedagogů strašické školy zúčastnilo druhé části školení v rámci projektu "Cesty k inkluzi", na kterém naše škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni a dalšími školami okresu (Rokycany, Hrádek).
Školení se konalo v prostorách "Selského dvora" v obci Biskoupky.
Na programu byla nejprve přednáška paní PhDr. J. Novákové, Ph.D. z katedry českého jazyka, o nejnovějších metodách rozvoje čtenářské gramotnosti a psacích dovedností na prvním stupni. Dalším přednášejícím byl pan PhDr. Václav Holeček, Ph.D z katedry psychologie s velmi zajímavou tématikou "Možnosti pozitivní psychologie pro práci ve škole." Učitelé se seznámili s moderními metodami ovlivňování žákovského kolektivu a načerpali mnoho užitečných informací z oblasti psychologie řízení třídy. Volný čas přítomným vyplňovaly krátké výlety po malebném okolí.
M. Paulová