Vytisknout

Základní škola Karla Vokáče Strašice se stala partnerem projektu: CESTY k INKLUZI, jehož hlavním realizátorem je Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je prevence školní neúspěšnosti dětí a práce s nadanými žáky, posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi.

V rámci tohoto projektu jsme mohli zajistit školní speciální pedagožku, která je v naší škole jednou týdně. Mohou se na ní obrátit rodiče, žáci a pedagogové.

Dále realizujeme kroužky doučování, pracujeme i s nadanými žáky např. v kroužku Matematický šikula a Dílna českého jazyka.

Dále v rámci projektu budou vyškoleni dva logopedičtí preventisti. Škole bude poskytnuta odborná pomoc v Podpoře rozvoji školního klimatu.

DETAILY PROJEKTU

Plný název projektu:
CESTY K INKLUZI!

Registrační číslo:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

Doba realizace: od 1.9.2016 do 31.8.2019

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ZŠ Karla Vokáče Strašice