Studijně-poznávací zájezd do Anglie

 

Od neděle 27. 9. do soboty 3. 10. si 10 žáků  ZŠ Karla Vokáče v doprovodu paní učitelky Kožíškové a Peterkové  užívalo studijně poznávací výlet do Anglie. Kromě dopolední výuky na Croydon College jsme navštívili spoustu  londýnských památek a zajímavých míst jako Tower Bridge, The Tower of London, Houses of Parliament, London Eye, katedrálu sv. Pavla, Westminsterské opatství, města Windsor a Brighton, Buckinghamský palác a v neposlední řadě také památník RAF-Royal Air Force (Královské letectvo).V Britském královském letectvu sloužilo za druhé světové války celkem 2402 Čechů a Slováků. Pětina z nich se konce války nedočkala. Ne všichni ale byli piloty. Vedle známých mužů v modrém tam byl pozemní personál. Další muži působili na administrativních pozicích, jako styční důstojníci u královského letectva nebo ve výcvikových jednotkách. V RAF byli také letci z řady jiných zemí. Čechoslováci si ale u britského letectva vydobyli vynikající pověst stejně jako jejich polští kolegové. Mnozí letci se po únoru 1948 stali oběťmi komunistického režimu. Přicházeli ze Západu a mnozí z nich měli za manželky Angličanky.    Navázali jsme tak na poslední výlet do Polska, do Osvětimi, uskutečněný v květnu 2015, abychom uctili památku obětí holocaustu. Naše škola spolupracuje se Svazem protifašistických bojovníků a pořádá besedy s pamětníky druhé světové války.K těmto pamětníků a zároveň členům patřili pan Jiří Fryč a pan Milouš Dobromysl, kteří již v nedávné době zemřeli. Členkou, která naši školu pravidelně navštěvuje a vypráví nám o době válečné, zůstává strašická rodačka a dcera Karla Vokáče paní Věra Šmolíková.Všichni  jsme si výlet v Anglii moc užili, byl to pro nás velký zážitek a dobrá zkušenost.

Andrea Krocová, Tereza Dezortová 9. A