Žáci o svém pobytu zpracovali reportáž:

 

 

 

     V neděli se naše desetičlenná skupinka dětí spolu s pedagogickým dozorem usadila do autobusu, kde už na nás čekala skupina z České Třebové, páni řidiči Standa s Fandou a naše milá paní průvodkyně Mirka. Společně jsme vyrazili vstříc dobrodružství jménem Anglie - Londýn.

     Cesta byla náročná, vedla přes Německo, Belgii a Francii. Trvala dlouhých 14 hodin, které jsme se snažili využít pro načerpání sil na náš první, náročný den v Londýně. Po této dlouhé a namáhavé cestě jsme s autobusem ve francouzském přístavu Calais najeli na trajekt směřující přes kanál La Manche do britského přístavu Dover. Plavba trajektem byla vzrušující, jelikož jsme měli možnost sledovat ubíhající cestu z venkovní paluby lodi. Protože však bylo chladno a foukal studený vítr, zůstávali jsme po většinu času uvnitř trajektu, kde byly obchody se suvenýry a občerstvením a také posezení na velmi příjemných sedačkách, křeslech a měkkých židlích.  Po odpočinku a následném nasednutí do autobusu se nám naskytl krásný pohled na Křídové útesy, které jsme si ihned vyfotili.

      Ráno kolem osmé hodiny jsme přijeli autobusem do Velké Británie do stanice North Greenwich stadion, kde bylo Olympijské centrum. Pak jsme jeli metrem čtyři zastávky do Tower Bridge, kde jsme měli prohlídku. Nejprve nám paní průvodkyně ukazovala významné budovy a poté jsme navštívili Tower Bridge, což je dlouhý most se dvěma visutými lávkami nad řekou Temží. Je to jedno z nejvíce výrazných míst ve městě.      Poté jsme navštívili Tower (historický královský palác). Nejvíce nás při prohlídce zaujaly korunovační klenoty, které pocházely z různých historických dob Velké Británie. Následovala prohlídka kostela sv. Pavla a mostu, kde se natáčel film “Harry Potter a relikvie smrti”. Byla odsud krásná vyhlídka na okolní mosty přes řeku Temži.

      Po všech prohlídkách jsme jeli metrem tři zastávky k Národní galerii, kde jsme viděli také veliké fontány a sochy významných generálů. Poté jsme jeli lodí zpět na North Grenwich. Odtud se pokračovalo autobusem na parkoviště, kde na nás čekali zástupci našich anglických rodin, které si nás odvezli k sobě domů. Seznámili jsme se s našimi milými hostiteli a navečeřeli jsme se.

     Následující den jsme se ráno sešli na Meeting Pointu, kam nás odvezly naše rodiny. Nastoupili jsme do autobusu, který nás následně odvezl do naší nové školy. Ve škole jsme dostali kartičku, která nám umožňovala pohybovat se v budově. Šli jsme se seznámit s našimi novými učiteli. Rozdělili nás do skupin podle rozřazovacích testů, které jsme psali ještě v ČR. Naši učitelé byli milí, sympatičtí a velmi vtipní. Když jsme přišli do třídy, tak jsme si sedli do lavic a začali jsme si povídat, představovat se a učit se. Po obědě jsme navštívili Oxfordskou univerzitu a jídelnu, kterou se inspirovala kniha a film „Harry Potter“. Po prohlídce jsme šli do centra města Oxford. Poté jsme jeli autobusem zpět na Meeting Point, kde na nás čekaly naše rodiny.

      Každý den začínal tím, že jsme se v rodinách nasnídali a poté sešli u Airport House. Odtud jsme jeli do školy, kde probíhala každý den několikahodinová výuka, na jejímž konci každý obdržel diplom se svým jménem o úspěšném absolvování kurzu. Po chutném obědě jsme odpoledne navštěvovali památky, ale i zábavná místa, jako např.  Brighton. Bylo tam molo, na němž se dalo koupit Fish and Chips. O tomto jídle se učíme v hodinách angličtiny. Večer si nás vyzvedly naše rodiny a jeli jsme se navečeřet a vyspat.

      Když jsme v pátek dne 2. října ráno dorazili na Meeting Point, rozloučili jsme se se svými hostitelskými rodinami a nastoupili do našeho autobusu. Začal nám poslední den v Anglii. Ten jsme strávili stejně jako první den prohlídkou památek v Londýně. Jako první jsme zamířili k Royal Observatory Greenwich, odkud byl nádherný výhled na probouzející se Londýn. Samozřejmě naším hlavním cílem na greenwichské observatoři byl nultý poledník, který zde rozděluje Zemi na západní a východní polokouli. Poté, co jsme se všichni vyfotili stojící jednou nohou na západní a jednou nohou na východní polokouli, vydali jsme se zpět do centra hlavního města Velké Británie.

      Po průchodu tunelem pod řekou Temží a jízdou vláčkem bez řidiče jsme přišli k London Eye. Následovala malá pauza na občerstvení a návštěva zmíněné londýnské památky. Jedno celé otočení ruského kola trvá asi 35 minut a z kabiny byl krásný výhled na celý Londýn, především však na Houses of Parliament a Věž sv. Štěpána, ve které je umístěn zvon Big Ben. Po návštěvě Londýnského oka měla následovat 4D projekce, jelikož však bylo několik málo minut před dvanáctou hodinou, vzala nás paní průvodkyně k mostu, ze kterého jsme dobře viděli Houses of Parliament, abychom mohli slyšet, jak Big Ben odbíjí pravé poledne. Byl to opravdu krásný zvuk. Když Big Ben oznámil dvanáct hodin, odvedla nás paní průvodkyně zpět na již zmíněnou 4D projekci. To byl asi pětiminutový film o Londýně, jak se zde žije, jaké jsou zde památky, významné budovy a místa, nebo jak Londýn vypadá v zimě nebo při oslavách Nového roku.  Co však bylo zvláštní na této projekci bylo to, že v místnosti, ve které jsme film sledovali, sněžilo, létaly bublinky z bublifuku či byla ze světel vytvořena animace ohňostroje. Všem se tato projekce moc líbila a myslím, že hodně z nás by ji rádo zhlédlo znovu.

     Po filmu naše kroky vedly kolem asi nejznámější londýnské památky Houses of Parliament a Věže sv. Štěpána s Big Benem až k Westminsterskému opatství (Westminster Abbey), kde se konal například pohřeb princezny Diany nebo mnoho královských svateb (naposledy svatba prince Williama a dnes už vévodkyně Kate). Přestávka na oběd u Queen Elizabeth II. Centre, které se nachází nedaleko Westminsterského opatství a odkud je částečně vidět i Věž sv. Štěpána, nám velmi prospěla a my jsme nabrali síly na další cestu za poznáním.

     Naše další kroky vedly kolem Downing Street přes Horse Guards až k Buckinghamskému paláci. K Horse Guards jsme dorazili pár minut před čtrnáctou hodinou, a tak jsme počkali, abychom viděli výměnu stráží. Po výměně stráží jsme prošli parkem před Buckinghamským palácem až ke zmíněnému oficiálnímu sídlu královny Alžběty II. a celé královské monarchie. Když jsme si palác zvenčí prohlédli, vzala nás paní průvodkyně do parku, kde jsme si sedli, případně lehli do trávy a nechali se lechtat příjemným anglickým sluníčkem na tváři. Kdo chtěl, mohl se jít ještě podívat na Piccadilly Circus. 

     Když se polovina zájezdu vrátila z procházky na Piccadilly, vydali jsme se na metro, kterým jsme dojeli k O2 aréně, kde na nás čekal autobus. Ještě před odjezdem nám páni řidiči ohřáli párky, na které jsme se už tak strašně těšili. Po večeři už náš pobyt v Londýně definitivně skončil a my se vydali na cestu domů. 

      Good bye, London! Bylo to dojemné loučení s tímto krásným městem. Museli jsme to nějak překousnout a vyrazili jsme na dlouhou cestu směrem Strašice.

Cesta k eurotunelu utekla velmi rychle. Během pár minut jsme byli ve vlaku. Mohli jsme vyjít před autobus a naposledy se protáhnout. Během čtyřiceti minut jsme už byli ve Francii. Páni řidiči nám pustili film. Někteří koukali, jiní spali. Cesta ubíhala rychle a než jsme se nadáli, bylo ráno, svítilo sluníčko a my se blížili k naší hranici. Cestou Natálka Petercová složila pro pány řidiče a paní průvodkyni Mirku básničku, která se jmenovala ,,ÓDA NA LONDÝN¨. Všem se básnička moc líbila a pobavila nás. A to už jsme byli v Rokycanech. Zbývalo sklidit poslední věci ze sedaček, poliček a hlavě nic nezapomenout. Pak už jen vzít ten správný kufr a hurá domů...!

(Matouš Andrlík, Jan Peterek, Tomáš Kunc, Anna Paulová, Lucie Müllerová, Zuzana Krajdlová, Natálie Petercová, Andrea Krocová, Tereza Dezortová, Zdeněk Mrázek)