Studijní pobyt v  Sidmouth


        

  Na začátku měsíce listopadu jsem dostala skvělou možnost zúčastnit se studijního pobytu ve Velké Británii v rámci projektu “Jazykové vzdělávání žáků a učitelů ZŠ Strašice“ financovaného Evropskou unií.            Vybrala jsem si pro svou návštěvu Anglie malé přímořské městečko Sidmouth, které se nachází v hrabství Devon. Do Spojeného království jsem odlétala 31. října a již na londýnském letišti Heathrow jsem dostala první příležitost k procvičení své angličtiny. Cesta do Sidmouth trvala ještě asi další tři hodiny, cestou jsem měla možnost spatřit Stonehenge, o kterém vyprávím dětem na hodinách angličtiny.

            Večer jsem se ubytovala u “své nové rodiny“, která byla velmi přátelská a laskavá a po první noci v britském ovzduší jsem v pondělí nastoupila do mezinárodní jazykové školy, kterou jsem navštěvovala po celé dva týdny svého pobytu. Každý den jsem měla výuku od 9 do 15.30 hodin. Škola, již jsem navštěvovala, “žije“ hlavně v období letních prázdnin, a tak v podzimním období, v době kdy jsem byla žákyní já, zde bylo pouze několik studentů. To byla velká výhoda, jelikož  skupina studentů, které jsem byla součástí, byla málo početná a tím pádem jsme měli velkou možnost komunikovat a projevovat a procvičovat své schopnosti. Odpolední výuku jsem dokonce měla jen sama pro sebe, takže dva šedesátiminutové odpolední bloky byly pro mě největším přínosem. Získala jsem zde spoustu výukových materiálů, zásobník zajímavých komunikačních aktivit a metod pro svou výuku.

Škola sice končila v půl čtvrté, ale odpolední program pokračoval většinou do večera, navštěvovali jsme různá města, přírodní krásy v okolí, scházeli jsme se na “cream tea party“, barbecue a večer hráli šipky v místním “pubu“.

            Byla to úžasná zkušenost, která se snad ani nedá slovy popsat, jsem velmi vděčná za tuto příležitost a budu se snažit své poznatky a dovednosti, které jsem zde získala, využít ve své pedagogické praxi.

Mgr. Pavla Hrazdilová