Jazykové vzdělávání žáků ZŠ Strašice reg.č.CZ.1.07/1.1.00/56.1766

Klíčová aktivita 1:

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

Obsah:

Škola vytvoří 2 různé tématické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok.Každý bude obsahovat popis nejméně 10 Čtenářských dílen na jedn školní rok.V průběhu trvání projektu proběhne v každém vybraném ročníku nejméně 6 Čtenářských dílen.Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 

Klíčová aktivita 2:

Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách

Obsah:

krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min.10 pracovních dnů pro učitele.Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí nebo ma " Teacher Training".

Klíčová aktivita 3:

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. 

Obsah:

krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro  žáky v délce trvání min.5 kalendářních dní. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.