https://www.viagrapascherfr.com/viagra-pas-cher-inde-ligne/

Dopravní výchova v 1.A

Dne 12.9. 2017 se uskutečnilo setkání  žáků 1.A s obecním policistou. Pan Kost žáky poučil  o bezpečném pohybu chodců v silniční dopravě, zvláště pak při cestě do školy a zpět domů.  Následně pak žáci své poznatky aplikovali v praxi. Vyzkoušeli si přecházení vozovky, vysvětlili si význam dopravního značení s ohledem na potřeby malého školáka. Na závěr si prohlédli policejní vozidlo a obdrželi reflexní pásku, s  jejíž důležitostí byli náležitě seznámeni.

              p.uč. Andrlíková