logo EU a MŠMT

Příloha č. 2 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - viz příloha.