logo EU a MŠMT

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL

FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO

VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY III.

Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany, se sídlem č. p. 531, 338 45 Strašice, IČ: 47694815 je realizátorem projektu s názvem: ZŠ K.V. Strašice-Šablony III., reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020771, v rámci Výzvy č. 02_20_080 ŠABLONY III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

Finanční výše podpory: 619 012,00 Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.II/10

Klub pro žáky ZŠ

3.II/11

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12

Projektový den ve výuce - (povinná aktivita)

 

Přílohy:
Download this file (SablonyIII.pdf)Originál - ŠABLONY III175 kB