logo EU a MŠMT

Školní družina se zapojila do dobročinné sbírky Krabice od srdce.Tento  celostátní projekt zorganizovala TV Nova společně s Diakonií ČCE. Smyslem aktivity je pomoci ukrajinským dětem, které se svými rodinami prchají před válkou. My jsme ve školní družině naplnili dvě krabice od bot věcmi, které by těmto dětem udělaly radost. Vybírali jsme podle toho, co by potěšilo nás. Do krabic jsme dali např. pastelky, papíry, omalovánky, drobné hračky, sladkosti a další maličkosti. Též jsme přidali vzkaz a nakreslili obrázek. Paní vychovatelka tyto dárky odvezla na sběrné místo do Plzně. A tak máme dobrý pocit z toho, že jsme dvěma dětem v našem věku mohli udělat radost v tak těžké životní situaci. 

Děti a vychovatelky ŠD