logo EU a MŠMT

 

 

V pondělí dne 29. října se žáci 5. třídy zúčastnili pietního aktu u pomníku obětí 1. a 2. světové války na strašické návsi. Připomněli si význam státního svátku a válečné události, které vedly v roce 1918 k rozpadu Rakouska-Uherska a následně k vyhlášení samostatné Československé republiky v čele s prezidentem T. G. Masarykem.

O významu této doby a osudech rodin strašických padlých pohovořila paní Věra Šmolíková, dcera Karla Vokáče, která jménem Svazu protifašistických bojovníků položila k pomníku válečných obětí květiny.