logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 10. října se učitelé naší školy proškolili ve vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI. Školitelem byl pan PaedDr. Josef Kubeš z plzeňského gymnázia, který se touto poradenskou činností dlouhodobě zabývá. 

Přítomní se dověděli mnoho praktických a aktuálních informací ohledně správy webové aplikace (elektronická žákovská knížka a třídní kniha, zpracování klasifikace, zpracování dat ve školní matrice atd…). Školení bylo pro učitele velkým přínosem.

Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy