logo EU a MŠMT

    Ve čtvrtek dne 17. října zavítali žáci tříd 9.A a 9.B s paní výchovnou poradkyní Mgr. Věrou Peterkovou a panem učitelem Mgr. Tomášem Koudelkou do rokycanské restaurace Na Střelnici, kde se konal 14. ročník prezentace středních škol, odborných učilišť a zaměstnavatelů pod názvem "Akademie řemesel".

Akce se zúčastnili také ředitelé základních a středních škol. Naši školu zastupoval pan Mgr. Martin Straka.

      Akci pořádal Úřad práce Rokycany pro základní školy okresu, rodiče i širokou veřejnost. Děti získaly mnoho informací o možnostech výběru učebního a studijního oboru na školách Plzeňského kraje, spatřily ukázky různých moderních technologií a také zhlédly ukázky sebeobrany v podání studentů Bezpečnostně právní akademie v Plzni. Domů si děti odnesly informační materiály a drobné upomínkové předměty.

     Akce proběhla v rámci volby povolání devátých ročníků a setkala se u nich s kladným ohlasem.

Mgr. Tomáš Koudelka

Exkurze očima žáka:

„ Na této akci jsme byli už loni, bylo to podobné. Opět tam bylo hodně škol a lidí. Procházeli jsme si stanoviště, kde nám vysvětlili všechno o studiu na škole, která nás zajímala. Dali nám  informační materiály o různých možnostech studia, byly tam i termíny Dne otevřených dveří na různé školy. Mně se nejvíc líbily ukázky sebeobrany od studentů „policejní akademie“  a také ukázky sebeobrany z vojenské školy – jak se bránit různým druhům útoků, beze zbraně i se zbraní. Pro mě to všechno bylo užitečné.“

Pavel Harčarik, 9.A