logo EU a MŠMT

Olympiáda  z  českého  jazyka – školní  kolo

Na konci měsíce listopadu proběhlo na škole školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd. Děti se potýkaly s náročnými úkoly ze slovotvorby, tvarosloví a skladby. V řešení úkolů měly především prokázat praktické užití jazyka, originalitu myšlení a bohatství slovní zásoby. Součástí klání byl i slohový úkol na téma „A za to ti patří můj dík.“

Na prvním místě se umístil Josef Huml z 9.A, na druhém Barbora Hofmanová z 9.A a na třetím Simona Dvořáková z 8.A. Žákům děkujeme za účast a reprezentantům školy pak přejeme úspěch v okresním kole, které se uskuteční na jaře v Rokycanech.          Mgr. N. Kahovcová, Mgr. M. Paulová