logo EU a MŠMT

V pondělí dne 8. června usedli po svých mladších spolužácích do školních lavic také zájemci ze tříd druhého stupně. Ve čtyřech skupinách a za přísných hygienických opatření se budou děti do konce školního roku věnovat opakování a upevňování učiva. Přítomnost dětí ve škole má rovněž svůj socializační a psychologický efekt, neboť po třech měsících se děti opět ocitnou ve společnosti svých kamarádů a vrstevníků. První dny ukazují, že děti se do školy již těšily, a my se jim pobyt snažíme co nejvíce zpříjemnit. Pro ostatní žáky nadále probíhá výuka distanční formou, nově také za použití aplikace MS Teams.
kolektiv učitelů 2. stupně