logo EU a MŠMT

V rámci školského vzdělávacího programu si žáci obou stupňů každoročně v říjnu připomínají památku vlastence, básníka a učitele Karla Vokáče, jehož jméno strašická škola čestně nese ve svém názvu od r. 1990.

Ve všech třídách se žáci v hodinách českého jazyka, dějepisu, vlastivědy a výchovy k občanství věnují životu a dílu Karla Vokáče, při této příležitosti bývá též vzpomenuta památka jeho dcery, paní Věry Šmolíkové.

Oba tito vzácní lidé celý svůj život zasvětili práci s dětmi a byli jim příkladem čestného a dobrého života.

Žáci si ve vstupních prostorách školní budovy prohlédli miniexpozici z pozůstalosti pana K. Vokáče (dobové fotografie, písemnosti, vězeňský oděv, bustu aj...) a přečetli si ukázky z Uhlířských pohádek. Větší žáci doprovodili učitelův výklad vlastními referáty o životě Karla Vokáče.

Mgr. Marcela Paulová

Přílohy:
Download this file (8._B.JPG)8._B.JPG148 kB