logo EU a MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

ve snaze Vám co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit práci v platformě Bakaláři je nově možné libovolně si změnit přihlašovací údaj heslo! Zároveň Vás ale upozorňuji, že osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič i žák získá v EŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. V případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů. V případě ztráty přístupových údajů je nutné zažádat o nové a vyzvednout je po domluvě osobně u třídního učitele žáka.

S pozdravem Martin Straka, ředitel školy