logo EU a MŠMT

Také na druhém stupni byly poslední dny před vánočními prázdninami věnovány „Projektu Vánoce“, který je součástí ŠVP naší školy.

Žáci se svými třídními učiteli podnikli mnoho zajímavých aktivit a činností vztahujících se k nejkrásnějším dnům v roce. Po připomenutí si vánočních zvyků a tradic v historických souvislostech následovaly vycházky po krásném okolí naší obce a nakonec vše završily třídní páteční besídky, kde si děti vzájemně předaly dárečky. Od pondělí dne 21. prosince dětem začaly prodloužené vánoční prázdniny, které skončí v neděli dne 3. ledna 2021.

Mezi nejrůznějšími výtvarnými a rukodělnými pracemi žáků s vánoční tematikou se objevila také jedna báseň, kterou své spolužáky potěšila žákyně třídy 6.A  Anička Elicarová

Potěšte se jí také Vy, vážení čtenáři!

Báseň naleznete v příloze.

Mgr. Marcela Paulová