logo EU a MŠMT

Ve středu vyrazili  žáci ze 3. A na prvoučnou výpravu do lesa. Na tento den jsme se velmi těšili, protože jsme trávili společný čas učením v přírodě. Rozdělili jsme do skupin a opakovali jsme nejen prvouku, ale potrénovali jsme i vyjmenovaná slova, ze kterých jsme vyhledávali názvy všech zvířat.  Jak poznat stromy podle kůry, tak to jsme si vyzkoušeli výtvarnou technikou - frotáží. Na závěr jsme pustili uzdu naší fantazii a z přírodnin jsme si sestavili pozoruhodné obrázky. Další lesní setkání jsme si již naplánovali a co nás čeká příště…

Třída 3. A a p.uč. M. Kebrlová