logo EU a MŠMT

Začátkem října, kdy nám ještě počasí přálo, zorganizovala škola pro obě osmé třídy dvoudenní naučnou exkurzi do Brd. Nejprve odjela třída 8.A s paní třídní učitelkou Pavlínou Dostálovou a panem učitelem Petrem Šilhánkem, který vše dobře domluvil a zařídil. O pár dní později absolvovala stejný program třída 8.B pod dozorem pánů učitelů P. Šilhánka a T. Koudelky. Byli jsme ubytováni v lesních chatách VLS Hořovice, které byly jednoduše vybaveny. 8.A se usadila v chatě na hrázi rybníka pod Valdekem, třída 8.B se ubytovala v hájovně Krejčovka.

Všichni jsem si museli veškeré potřebné věci nést s sebou a také jsme si sami vařili. Exkurze byla zaměřena současně dějepisně, zeměpisně i přírodovědně a program obou dnů byl velmi nabitý. Hned první den po ubytování nás navštívila lesní pedagožka, která velmi zajímavě povídala o brdské flóře a fauně. Výuka probíhala zážitkovou formou - hráli jsme v lese různé hry, poznávali ukázky parohů a kůží a dozvěděli jsme se mnoho o životě v lese. Poté následoval asi 12 km dlouhý okruh po brdských zajímavostech a památkách. Rozdělili jsme se do skupinek, každá přečetla krátký text k přidělenému místu. Postupně jsme navštívili: zaniklou obec Hrachoviště, šachtu Barbora na Jedové hoře, Jindřichovu skálu, Záskalskou přehradu, zalesněný vrch Beranec a další.... Příroda Brd a její památky se nám moc líbily! Večer jsme si uvařili něco k snědku a společně jsme pak zpívali u ohně nebo hráli různé hry. 
 
Druhý den následovala prohlídka zříceniny hradu Valdek a pak nás čekalo již jen balení, odjezd mikrobusem do školy a zasloužený oběd.  Celý pobyt byl pohodový a všichni jsme se ještě lépe poznali a posílili naše přátelství.
 
Žáci 8.B a 8.A