logo EU a MŠMT

Dne 1.března 2013 se na ZŠ K. Vokáče ve Strašicích uskutečnil projekt s názvem „Budeme příští rok spolužáci?“.  Projektu se zúčastnili nejen  strašičtí žáci 5.ročníku, ale také žáci z přilehlých obcí jako je Dobřív  a  Cheznovice.  Po společném uvítání  v prostorách čítárny byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pak absolvovali návštěvu čtyř dílen, každé s jiným zaměřením  - jazykovědným, tělovýchovným, tvořivým a vědomostním. Žáci se tímto způsobem seznamovali s  prostory naší školy , s jejím  vybavením a  možnostmi, které nám poskytuje. Poznali nové kamarády a možná i své budoucí spolužáky.