logo EU a MŠMT

V pátek 14.1. navštívila naši školu paní Ivana Polívková, knihovnice z Městské knihovny Rokycany. Pro naše nejmenší školáky měla připraveny besedy na téma “Fabián – vládce Brd“. Celý program byl zaměřen na poznávání místa, ve kterém žijeme, krásami přírody, které nás obklopují, ale i zvířenou, jež máme možnost v brdských lesích spatřit. Žáci zhlédli spoustu fotografií a vyslechli ukázky literárních děl autorů pro děti, jimž se Brdy a život v nich staly literárním námětem jako např. K. Vokáče, J. Kahouna, L. Krejčíkové-Praumové. Jak vypadá brdská vločka, kdo je Fabián a kde má své lože už žáci 1.A a 2.A také dobře vědí.

Mgr. Zuzana Andrlíková