logo EU a MŠMT

Koncem května proběhl na naší škole preventivní PEER program zaměřený na téma "Zdravý životní styl". Slovo “peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je “vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy starší žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům. Program vedla a na práci všech zúčastněných dohlížela paní Mgr. Petra Veselá z PPP Rokycany a  tři proškolení  "peeři" z 9. ročníků, jmenovitě Jiří Tejček, Eliška Novotná a Nikola Tomášová. Tato akce je určená pro žáky 6. ročníků a probíhá vždy ve dvouhodinových blocích. Diskutovalo se na uvedené téma a následně děti vytvořily skupinky, ve kterých pracovaly na logu, které se tématu týkalo. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Poté skupiny prezentovaly své závěry a výtvory a byly hodnoceny ostatními skupinkami. Vždy se vysvětlilo, co bylo skvělé, nebo naopak co by se dalo mírně vylepšit. Oba bloky ve třídách 6. A a 6. B proběhly v pořádku a měly u dětí velice kladný ohlas. Tento způsob výuky posílil v dětech pocit sounáležitosti se skupinou a odpovědnost za její fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení. Posílení přátelských vztahů ve třídě a sdílení společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem.             

Mgr. Tomáš Koudelka