logo EU a MŠMT

V rámci programu prevence kriminality na škole zorganizoval pro obě osmé třídy školní metodik prevence Mgr. Tomáš Koudelka besedu se strážníkem obecní policie Bc. Václavem Svobodou. Sympatický pan strážník si pro nás na pátek 20. května přichystal poučné povídání na téma "Základy právního vědomí a trestní odpovědnost mládeže". Připomněli jsme si obecná pravidla slušného chování a bezpečnosti ve vztahu k cizím lidem, zejména na internetu, a seznámili jsme se s základními pojmy v této oblasti, jako např. přestupek, trestný čin, protiprávní jednání, trestní zákoník, trestní a přestupkové řízení atd...  Pan strážník nám na konkrétních příkladech z policejní praxe vysvětlil rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Také jsme byli poučeni o sankcích za protiprávní chování a o zodpovědnosti mladistvých za své počínání. Součástí besedy bylo rovněž povídání o rozdílech v práci obecní a státní policie. Na závěr zbyl čas na zvídavé dotazy. Beseda nás velmi obohatila a věříme, že si ji užijí i žáci obou devátých tříd, kde proběhne ve čtvrtek dne 26. května. 
 
Markéta Štokrová, Karolína Tomášková a Martina Nováková ze třídy 8.B
Přílohy:
Download this file (Bc. V. Svoboda.jpg)Bc. V. Svoboda.jpg80 kB