logo EU a MŠMT

Do konce školního roku proběhlo na škole ještě několik akcí, o některých z nich se ještě podrobněji rozepíšeme:

● Sportovní den 27. 6. – volejbalový a fotbalový zápas pro žáky 2. stupně i jejich učitele,  cvičení zumby, vyhlášení nejlepších sportovců školy

● v měsíci červnu proběhly školní, většinou vícedenní výlety jednotlivých tříd za krásami naší vlasti

● Červnové dostaveníčko pro žáky a rodiče se uskutečnilo dne 28.6. na školní zahradě - proběhlo ohlédnutí za letošním školním rokem, připravena byla zábavná stanoviště pro žáky a opékání špekáčků, nechyběl zpěv s kytarou....

● žáci devátých tříd si pro své spolužáky, učitele a rodinné příslušníky připravili rozloučení v SD Strašice v pondělí 27. června, ve středu dne 29. června pak proběhlo slavnostní předání vysvědčení v obřadní síni OÚ Strašice

● ve čtvrtek dne 30. června převzali žáci vysvědčení, nejúspěšnější žáci převzali z rukou ředitele školy knižní odměnu

Přejeme všem dětem a jejich rodinám krásné a příjemně strávené léto!

Děti nastupují opět do školy ve čtvrtek dne 1. září 2022.