logo EU a MŠMT

V měsíci prosinci se žáci páté třídy seznámili s nejslavnějším dílem klasika české balady –  KYTICÍ K. J. Erbena. Žáci zhlédli filmovou podobu balad Kytice, Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý večer, Dceřina kletba a Svatební košile. Děti srovnávaly knižní a filmovou podobu balad, recitovaly jednotlivé balady a kreslily k nim ilustrace. Rozebíraly rovněž děj, námět a citové působení balad. Žáky filmová adaptace nesmrtelné literární předlohy velmi zaujala, svůj podíl na tom jistě mělo moderní a pohodlné prostředí nové čítárny, jež byla pořízena z financí EU v rámci projektu „Evropský sociální fond v ČR – investice do rozvoje a vzdělání“. Z těchto prostředků byl zakoupen nábytek, audiovizuální technika, knihy a CD/DVD filmy.                                                                                Mgr. Marcela Paulová