logo EU a MŠMT

Také v tomto školním roce pokračují v různých vyučovacích předmětech projekty ESF. V hodinách čtení a literatury se žáci obou stupňů seznamují v projektu s názvem „Stávám se čtenářem“ s klasickými díly české i světové literatury. K tomu jim slouží moderně vybavená čítárna, do které přibyly nové tituly – české i světové bajky, pověsti a báje a také pohádky pro nejmenší čtenáře. Žáci se v pohodlném prostředí čítárny rovněž mohou podívat na filmovou podobu některých literárních děl, pro tyto účely škola zakoupila např. filmy „Vyšší princip, Kytice, Divá Bára, Povídky z jedné a druhé kapsy

, Noc na Karlštejně“ atd… K dispozici jsou dětem také audioknihy. A tak se v prvním pololetí školního roku malé děti věnovaly pohádkám a povídkám, šesťáci pročítali české pověsti a staré řecké báje, sedmáci se seznámili s díly Boženy Němcové a Jana Nerudy, osmáci zhlédli filmovou podobu Drdovy povídky „Vyšší princip“ a pro deváťáky byla připravena tvorba Jaroslava Haška a Karla Čapka. Žáci páté třídy se věnovali Kytici od K. J. Erbena, kromě recitace balad a filmové podoby tohoto slavného díla si baladu Polednice zahráli formou divadla. Projekty zpestřují žákům probírané učivo a snaží se je vést k radosti z četby a umění vůbec.

Mgr. Marcela Paulová