logo EU a MŠMT

Dne 16.5.2016 žáci třídy 3.A plnili projekt s názvem Stávám se čtenářem.  Děti si povídali  o tvorbě spisovatele Františka Nepila a poté s knížky Já Baryk si přečetli povídku "Já Baryk a můj šnek". Žáci pracovali ve skupinách, aby  vytvořili jednoduchý obsah přečtené povídky a na pracovní listy namalovali doprovodné ilustrace, podle nichž povídku sami vyprávěli.

 p. uč. Šauflová