logo EU a MŠMT

V týdnu od 10. – 14.10 2016 proběhlo v hodinách českého jazyka projektové učení „Stávám se čtenářem“. Tématem byla cesta do minulosti s knihou Eduarda Štorcha U Veliké řeky. S dětmi jsme se vrátili do pravěku, dozvěděli se o jejich životě a zvycích. Nakonec žáci nakreslili obraz pravěké osady.