logo EU a MŠMT

V rámci výše uvedeného projektu se škola zaměřila na přiblížení regionálních osobností   Rokycanska.

Snahou bylo, seznámit žáky podrobněji s jejich odkazem.

Jednou z těchto osobností je i Karel Vokáč, rodák ze Zbirohu, který se s rodinou rozhodl pro život ve Strašicích.

Prostřednictvím projektové výuky v českém jazyku si žáci 7. ročníku blíže připomněli tohoto učitele, básníka  , spisovatele, člověka vysokých morálních kvalit a opravdového vlastence. Na sklonku II. světové války byl za svoji odbojovou činnost žalářován a dne 12. července 1944 popraven.

V hodinách projektu žáci pracovali s mapkou obce, kde vyhledávali místa spojená se jménem Karla Vokáče. V jedné hodině zavítala mezi děti paní Věra Šmolíková, Vokáčova dcera, a odpovídala na dotazy týkající se jejího tatínka.

 

 

Mgr. Naďa Kahovcová