logo EU a MŠMT

Každým rokem probíhají na Základní škole Karla Vokáče ve Strašicích výchovně- vzdělávací projekty, které jsou součástí Školního vzdělávacího programu ZŠ Karla Vokáče Strašice.

U příležitosti výročí narození významné regionální osobnosti - básníka, učitele a vlastence Karla Vokáče - probíhá v měsíci říjnu projektové vyučování s názvem „ Karel Vokáč - život a dílo regionální osobnosti “. Žáci prvního stupně se seznamují s životem a dílem této osobnoti zejména prostřednictvím potavých besed s paní Věrou Šmolíkovou, dcerou Karla Vokáče. Rovněž si prohlížejí pamětní vitriny a obrázky ze života Karla Vokáče ve vestibulu školy. Podrobnější informace o místech spjatých s životem a působením Karla Vokáče žáci získávají při návštěvách Muzea Středních Brd nebo při práci v projektu "Poznej svůj okres." Žáci také čtou a rozebírají ukázky z Vokáčovy pohádkové knihy "Pohádky brdských hor" (Uhlířské pohádky).
Žáci druhého stupně pracují již více samostatně a sami z dostupných historických materiálů sestavují referáty o této osobnosti coby učiteli, spisovateli, básníku, novináři a hluboce přesvědčeném vlastenci, jenž na sklonku 2. světové války zaplatil za svoji odbojovou protifašistickou činnost tím nejcennějším, svým životem. Po celý svůj krátký život byl obětavým, spravedlivým člověkem, který ze srdce miloval lidi a přírodu, k čemuž jako učitel důsledně vedl i své žáky.
Jeho život a odkaz nás inspiruje i v dnešní době a mladým lidem je příkladem a vzorem obětavého vlastenectví.