logo EU a MŠMT

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015 č.j. MSMT-26901/2014