logo EU a MŠMT

Přednáška o geologii Rokycanska 

V pondělí dne 18. listopadu se žáci deváté třídy zúčastnili čtyřhodinové  přednášky pana doktora M. Mergla ze Západočeské univerzity v Plzni. Přednáška v rámci výuky přírodopisu proběhla ve dvou blocích. První část se týkala geologické stavby Strašicka a okolí a druhá byla směřovaná na minerály a jejich využití. Obě přednášky žáky zaujaly, dozvěděli se spoustu nových informací o svém regionu a blízkém okolí.    

                                                                                            Mgr. Jitka Brejchová